4 Mart 2024 Pazartesi

Vergi Levhası Nedir? Nasıl Alınır?

Vergi Levhası Nedir? Nasıl Alınır?
Türkiye'de vergi mükelleflerinin temel yasal belgelerinden biri de vergi levhasıdır. Bu yazıda, vergi levhasının ne olduğu, amacı ve nasıl alındığı konularını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Vergi Levhası Nedir? Nasıl Alınır?

Her işletme sahibi ve yetkilileri, yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermek ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Türkiye'de vergi mükelleflerinin temel yasal belgelerinden biri de vergi levhasıdır. Bu yazıda, vergi levhasının ne olduğu, amacı ve nasıl alındığı konularını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Vergi Levhası Nedir?

Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından düzenlenen ve Türkiye'deki vergi mükelleflerinin takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve bu kazanca bağlı olarak ödenmesi gereken vergi miktarını gösteren yasal bir belgedir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde uygulanan vergi levhası, işletmelerin vergi mükellefiyetini ve ödeme durumunu resmi olarak belgeler.

Vergi Levhasının Amacı:

Vergi levhasının temel amacı, vergi mükelleflerinin elde ettikleri kazancı ve bu kazanca bağlı olarak ödedikleri vergiyi resmi bir belge üzerinden beyan etmelerini sağlamaktır. Ayrıca, vergi levhası işletmelerin vergi tarhına esas olan kazanç miktarlarını ortaya koymak ve vergi yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ispatlamak amacıyla kullanılır.

 Vergi Levhası Neden Gerekli?

Yasal Tanınırlık: Vergi levhası, işletmenin yasal olarak tanındığını gösterir ve resmi kurumlar tarafından kabul edilen bir belgedir.

İşlem Kolaylığı: Vergi levhası olmadan birçok resmi işlemi gerçekleştirmek zordur. Örneğin, bankalardan kredi almak, ihalelere katılmak gibi işlemler için vergi levhası istenebilir.

Vergi Yükümlülükleri: Vergi levhası, işletmenin vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterir. Vergi ödemeleri ve beyannameler bu levha üzerinden izlenebilir.

 

Vergi Levhasında Bulunması Gereken Bilgiler:

Vergi levhasında bulunması gereken bilgiler, vergi mükellefinin kişisel ve işletme bilgilerini içerir. Bu bilgiler şunlardır:

 • Vergi mükellefinin adı, soyadı, ticaret unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi (Ticaret unvanı gerçek kişiler için TC kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarasıdır)
 • Vergi türü
 • İş adresi bilgileri
 • İlgili takvim yılı
 • Beyan olunan matrah
 • Tahakkuk edilen vergi

Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, vergi levhasının yasal geçerliliğini sağlar.

Kimler Vergi Levhası Almalıdır?

Vergi levhası almak, aşağıdaki gruplara dahil olan kişiler için zorunlu bir işlemdir:

 1. Ticari ve zirai faaliyetlerden kazanç elde eden kişiler
 2. Serbest meslek sahipleri
 3. Gelir vergisi mükellefi olan kollektif ve komandit şirketlerin ortakları
 4. Kurumlar vergisi mükellefi anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerinin sahipleri

Bu gruplara dahil olan işletme sahipleri ve yetkilileri, Gelir İdaresi Başkanlığı'na vergi levhası başvurusu yapmak ve düzenli olarak kazançlarını ve ödedikleri vergiyi beyan etmek zorundadır.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi levhası, günümüz teknolojisi ve dijital altyapısı sayesinde çeşitli yöntemlerle temin edilebilir:

İnternet Üzerinden:

 1. Gelir Vergisi Mükellefleri:

  • İnteraktif Vergi Dairesi (İVD) üzerinden e-Devlet şifresi veya e-Beyanname kullanıcı kodu ile giriş yapılır.
  • Vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası girilerek vergi levhası oluşturulur.
 2. Kurumlar Vergisi Mükellefleri:

  • İVD üzerinden ilgili şirketin vergi kimlik numarası ile giriş yapılır.
  • Şirket ortaklarının TC kimlik numarasına ihtiyaç duyulmaz, bu alan boş bırakılır.
  • Vergi levhası oluşturulur.

Fiziki Yöntemler:

 • Yeminli Mali Müşavir aracılığıyla vergi levhası temin edilebilir.
 • İlgili odalardan (ticaret odası, meslek odası) fiziksel bir kopya alınabilir.

Vergi levhası, düzenli olarak her yıl belirli dönemlerde alınmalıdır. Gelir vergisi mükellefleri için nisan ayının ilk gününden mayıs ayının son gününe kadar, kurumlar vergisi mükellefleri için ise mayıs ayı içinde vergi levhası alınmalıdır.

Vergi Levhası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular:

1. Vergi levhası ne kadar sürede onaylanır?

 • Halihazırda faaliyet gösteren işletmeler için bir ay içinde onaylanır.
 • Yeni bir işletme kurulduysa ve vergi levhası başvurusu yapıldıysa, bir ay sonra İVD üzerinden oluşturulabilir.

2. Vergi levhası asma zorunlu mu?

 • Vergi levhası asmak günümüzde zorunlu değildir, isteğe bağlıdır. İşletmeler istedikleri takdirde vergi levhasını asabilir veya online olarak paylaşabilir.

3. Vergi levhası bulundurmamanın cezası nedir?

 • Vergi levhası bulundurmama durumunda idari para cezası uygulanır. Cezanın miktarı her yıl yeniden belirlenen ücretlere göre değişiklik gösterebilir.

4. Şirket kurmadan vergi levhası alınabilir mi?

 • Evet, vergi levhası alması gereken kişiler ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri ve serbest meslek erbaplarıdır. Şirket kurma zorunluluğu olmadan da vergi levhası alınabilir.

Sonuç:

Vergi levhası, işletmelerin vergi mükellefiyetini belgeleyen ve vergi yükümlülüklerini resmi olarak beyan eden önemli bir belgedir. İnternet üzerinden kolayca alınabilen bu belge, düzenli olarak her yıl alınmalı ve gerekli prosedürler yerine getirilmelidir. Vergi levhası, işletmelerin yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermeleri ve vergi mükellefiyetlerini yerine getirmeleri açısından kritik bir rol oynamaktadır.

başa dön