Tevkifat Nedir?

Tevkifat Nedir? Tevkifat Türleri Nelerdir? KDV Tevkifatı, Gelir Vergisi Tevkifatı, Tevkifatlı Fatura

22.09.2023

Türkiye'de vergi sistemini incelediğimizde, işletmelerin ve bireylerin gelirlerinden ve işlemlerinden önceden belirlenmiş miktarlarda vergi kesintisi yapılmasını sağlayan bir mekanizma olan "tevkifat" kavramı karşımıza çıkar. Tevkifat, genellikle işlem yapılırken vergi kesintisi yapılmasını sağlayarak devletin vergi tahsilatını güvence altına alır. İşte bu yazımızda tevkifatın ne olduğunu, KDV ve Gelir Vergisi Tevkifatını, kısmi tevkifat ve tam tevkifat farkını, tevkifatlı faturayı, tevkifat yapma yetkisine sahip olanları ve hangi işlemlerde tevkifat uygulanabileceğini ele alacağız.

Tevkifat Nedir?

Tevkifat, vergi kesintisi anlamına gelir. Vergi ödeme yükümlüsü olan bir kişi veya kurum, belirli işlemler sırasında bu işlemlerin tutarından önceden belirlenmiş bir oranda vergiyi keserek devlete öder. Bu kesinti işlem sonucunda yapıldığı için, geriye kalan tutar alıcıya ödenir.

Tevkifatın Temel Türleri

1. KDV Tevkifatı (Katma Değer Vergisi Tevkifatı)

KDV, işlem sırasında hem satıcı hem de alıcı tarafından belirli bir oranda kesinti olarak alınır. Bu kesinti, vergi dairesine ödenir ve KDV'nin hem satıcı hem de alıcı tarafından paylaşılmasını sağlar. Özellikle mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı sıklıkla uygulanmaktadır.

2.Gelir Vergisi Tevkifatı:

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesine göre, gelir elde eden bir kişi veya kurumun elde ettiği gelirden önceden belirlenmiş bir oranda gelir vergisi kesintisi yapılmasıdır. Bu kesinti işlemi, gelirin elde edildiği anda gerçekleşir.Kesintiler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde ilan edilen oranlara göre gerçekleştirilir.

Tevkifatın Kapsamı

1. Kısmi Tevkifat:

Kısmi tevkifat, KDV veya Gelir Vergisi Tevkifatı hesaplanan verginin sadece bir kısmının alıcı tarafından beyan edilip ödenmesini gerektirirken, geri kalan kısmı işlemi gerçekleştiren tarafından beyan edilir. Örneğin, özel güvenlik hizmetleri gibi hizmetler için kısmi tevkifat uygulanabilir.

2. Tam Tevkifat:

Tam tevkifat, işlem bedelinin tamamının alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesini gerektirir. Bu tür tevkifat genellikle serbest meslek sahipleri, mal kiralama işlemleri, reklam verme gibi işlemler için kullanılır.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı fatura, işlem sırasında yapılan vergi kesintisini belirten ve işlem tutarı üzerinden yapılan kesintiyi gösteren bir fatura türüdür. Bu fatura, işlemi yapan tarafından alıcıya verilir ve kesilen verginin miktarını gösterir.

Kimler Tevkifat Yapar?

Tevkifat yapma yetkisine sahip olanlar genellikle şunlardır:

 • Kamu kurumları
 • Büyük işletmeler
 • İşverenler (ücret geliri üzerinden)
 • Nakliyat işleri yapanlar
 • Gayrimenkul kiralaması yapanlar
 • İnşaat işleri yapanlar

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Nelerdir?

Tevkifat, genellikle şu işlemlerde uygulanabilir:

 • İşçi ücretleri
 • Kiralar
 • Nakliyat işlemleri
 • Bağımsız işletmelerden alınan hizmetler
 • İnşaat işleri
 • Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler

Tevkifatın uygulanacağı işlem ve oranlar, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuata göre belirlenir ve değişebilir.İşlem yapmadan önce bu oranları kontrol etmek önemlidir.

Sonuç olarak, tevkifat vergi tahsilatını düzenlemek ve vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. İşlem yapan tarafların vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlar ve vergi denetimini kolaylaştırır. Tevkifatın nasıl uygulanacağı ve hangi durumlarda geçerli olduğu, vergi mevzuatına göre değişebilir, bu nedenle işlem yapmadan önce mevzuatı kontrol etmek önemlidir.