Ön Muhasebe Programı Nedir?

İşletmelerin cari hesap, fatura, gelir-gider, stok, personel gibi takip işlemlerini gerçekleştirdiği ve bu işlemleri kayıt altına aldığı bir yazılım sistemidir. Bu sistem sayesinde excel dosyaları ve not defterleri gibi ilkel yolların neden olduğu zaman kaybı ve veri kayıplarının oluşturduğu maddi hasar riskini en aza indirmeyi amaçlar.