İstisna Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

İstisna Faturaları ve KDV Muhasebesi: Detaylı Bir Bakış ve Uygulama Stratejileri

02.01.2024

İstisna Faturaları ve KDV Muhasebesi: Detaylı Bir Bakış ve Uygulama Stratejileri

Giriş:

Vergi muhasebesi, işletmelerin finansal sağlığını önemli ölçüde etkileyen karmaşık bir konudur. Bu karmaşıklık içinde öne çıkan bir araç olan "İstisna Faturaları", özellikle KDV muafiyeti ile işletmelere önemli avantajlar sunmaktadır. Bu makalede, istisna faturalarının ne anlama geldiğini, nasıl düzenlendiğini, işletmelere sağladığı avantajları ve uygulama stratejilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

İstisna Faturaları Nedir?

İstisna faturası, genellikle KDV uygulamasının olmadığı durumlar için düzenlenen bir fatura türüdür. İhracat, ihraç kayıtlı satışlar ve belirli ürün/hizmet kategorileri gibi istisna durumları kapsar. Bu faturalar, işletmelerin vergi avantajlarından faydalanmasına olanak tanır.

İstisna Faturası Kesme Stratejileri:

1. İstisna Kodlarının Doğru Kullanımı:

 • İşletmeler, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen istisna kodlarını doğru bir şekilde seçmelidir. İşleme uygun olan kod, fatura üzerinde belirtilmelidir.

2. KDV Oranı ve Vergi Kodu Belirleme:

 • İstisna faturalarında KDV oranı "0" olarak belirtilir. Ayrıca, işlemin neden istisna kapsamında olduğunu açıklayan bir vergi kodu belirlenmelidir.

3. Detaylı Ürün ve Hizmet Açıklamaları:

 • Fatura, işlemin detaylı bir açıklamasını içermelidir. GİB tarafından belirlenen kodlar ve açıklamalar kullanılarak ürün veya hizmet detayları belirtilmelidir.

4. İşlem Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı Hesaplamaları:

 • Faturada yer alan işlem tutarı doğru bir şekilde hesaplanmalı ve toplam fatura tutarı açıkça belirtilmelidir.

5. Vergi Muafiyeti Sebeplerinin Eklenmesi:

 • İşletmeler, KDV muafiyetini destekleyen belgeleri ve açıklamaları eklemelidir. Özellikle ihracat işlemleri için gereken belgelerin eksiksiz olması önemlidir.

İstisna Faturalarının İşletmelere Sağladığı Avantajlar:

1. Vergi Tasarrufu:

 • İstisna faturaları, işletmelerin ödemesi gereken KDV miktarını sıfıra indirerek önemli bir vergi tasarrufu sağlar. Bu özellikle ihracat yapan işletmeler için rekabet avantajı anlamına gelir.

2. Hukuki Güvence:

 • Doğru ve eksiksiz bir istisna faturası, işletmeleri vergi denetimleri sırasında hukuki sorumluluklardan korur. Belgelerin düzenli olması, işletmelerin hukuki güvence altında olmalarını sağlar.

3. Muhasebe Kolaylığı:

 • İstisna faturaları, muhasebe kayıtlarını düzenlemeyi kolaylaştırır. İşletmeler, KDV muafiyetli satışları ayrı bir hesap veya bölümde takip edebilir.

İstisna Faturası Uygulanabilen Ürün ve Durumlar:

 • Yurt dışına mal veya hizmet satışı
 • Uluslararası taşımacılık
 • Serbest bölgelere yapılan mal ve hizmet teslimleri
 • Özel durumlar: petrol araması, araç satışı, teşvikli satışlar
 • Askeri harcamalar, sosyal hizmetler ve kamu yararına yapılan giderler

Sıkça Karşılaşılan İstisna Faturası Kodları:

 • 301: Mal İhracatı
 • 311: Uluslararası Taşımacılık
 • 323: Ürün Senetleri Ticaret Borsalarınca Teslimi
 • 350: Kitap Satışları (Toptan/Perakende)
 • 351: İstisna Olmayan Diğer Durumlar
 • 600: İhracat Teslimi Haricinde İstisna Faturaları
 • 601: Yapım İşleri ve Mimarlık, Mühendislik Hizmetleri

Sonuç:

İstisna faturaları, işletmelerin vergi muhasebesinde stratejik bir araç olarak öne çıkar ve doğru bir şekilde kullanıldığında çeşitli avantajlar sunar. İşletmelerin, GİB'nin belirlediği kurallara uygun olarak istisna faturalarını düzenlemeleri, vergi avantajlarından tam anlamıyla faydalanmalarını sağlar. Bu süreç, işletmelerin finansal yönetimini güçlendirir ve ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlar.